Adresa: Súkromné gymnázium, Gemerská cesta č.1, 98401 Lučenec
IČO: 45024065
DIČ: 2022696357


Email: sekretariat@sgymlc.sk

Ing. Peter Kolbányi
mobil:
0915 84 94 18 - manažér školy,
e-mail: kolbanyi@sgymlc.sk

 

Ing. Katarína Molnárová
riaditeľka školy
mobil:
0905644514
e-mail:
molnarova@sgymlc.sk