Moderná škola - inovácia obsahu a metód vzdelávania na Súkromnom gymnáziu Lučenec

 • Zmluva o NFP a dodatky k zmluve

          Zmluva NFP 1.časť   Zmluva NFP 2.časť   Zmluva NFP 3.časť

          Dodatok NFP 1   Dodatok NFP 2

 • Dodávateľské zmluvy

          Zmluva o poskytovaní služieb MANAGEMENT 01-14

                               Faktura Management 1
                               Faktura Management 2
                               Faktura Management 3

          Kúpna zmluva PC technika 02-14
                               Objednávka PC technika
                               Faktúra PC technika

          Zmluva o poskytnutí služieb Grafika a Tlač 03-14

                               Objednávka Grafika a Tlač 1
                               Faktúra Grafika a Tlač 1
                               Objednávka Grafika a Tlač 2
                               Faktúra Grafika a Tlač 2
                               Objednávka Grafika a Tlač 3
                               Faktúra Grafika a Tlač 3
                               Objednávka Grafika a Tlač 4
                               Faktúra Grafika a Tlač 4

          Kúpna zmluva Spotrebný, Prevádzkový a Školiaci materiál 04-14

                               Objednávka Spotrebný materiál
                               Faktúra Spotrebný materiál

          Kúpna zmluva Laboratórne zariadenia 05-14

                               Objednavka Laboratorne zariadenie
                               Faktúra Laboratorne zariadenie

          Kúpna zmluva Študijný materiál 01-15

                               Objednávka Študijný materiál
                               Faktúra Študijný materiál

          Kúpna zmluva Chemikálie Z201517515_Z

                               Objednávka Chemikálie
                               Faktúra No.1 Chemikalie
                               Faktúra No.2 Chemikalie
                               Faktúra No.3 Chemikalie
                              

 

 • Partneri

                               Informácia o partnerstve


 

Sokrates, Comenius 1 - Občania Európy

 • téma: Občania Európy (2000 - 2003)
 • zúčastnené krajiny: Slovensko, Taliansko, Rumunsko, Nemecko, Fínsko

 

Lingua E - Kultúrne tradície

 • téma: Kultúrne tradície (2000 - 2001)
 • bilaterálny projekt, partnerská škola z Talianska

 

Comenius 1 - Bohatstvo prírody v umení

 • téma: Bohatstvo prírody v umení (2005 - 2008)
 • zúčastnené krajiny: Slovensko, Česko, Poľsko, Wales

 

Projekt MŠ SR Otvorená škola

 • téma: Digitalizácia zvuku a obrazu


 

My Slovania

 • medzinárodný bilaterálny projekt, partnerská škola s Bulharska


 

Aktívne globálne školy

 • témy: Klimatické zmeny, Spravodlivý obchod, Práva pre všetkých


 

Jeden svet na školách


 

Globálna dimenzia na školách


 

Twin Schools - Afganistan

 • medzinárodný projekt


 

MultikulturART


 

Comenius project - I can hear, I can see, I can speak


 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
zmluva 1. časť, zmluva 2. časť


 

Ako učiť o holokauste (Update 7.7.2018)

Pdf dokument