PhDr. Viera Jakubove
DEJ - OBN
triednictvo: kvinta + 1.A
jakubove@sgymlc.sk
výchovný poradca
  Mgr. Jarmila Janošíková
ANJ – PED
triednictvo: sekunda
janosikova@sgymlc.sk
Mgr. Helena Kovácsová
BIO – MAT
triednictvo: kvarta
kovacsova@sgymlc.sk
predsedkyňa PK prírodovedných predmetov
Mgr. Ľubica Morková
FYZ
lubamorkova@gmail.com

PaedDr. Mária Pálešová
NEJ
palesova@sgymlc.sk

Mgr. Saskia Palkovičová
ANJ – DEJ
triednictvo: príma
palkovicova@sgymlc.sk

Mgr. Božena Péterová
NEJ – SJL
triednictvo: tercia
peterova@sgymlc.sk
predsedkyňa PK cudzích jazykov
a spoločenskovedných predmetov

Mgr. Soňa Vargová
SJL – DEJ
triednictvo: oktáva + 4.A
vargova@sgymlc.sk
  RNDr. Monika Kapičáková
MAT – CHE
triednictvo: sexta + 2.A
kapicakova@sgymlc.sk
  Mgr. Marian Berky
TŠV
triednictvo: septima + 3.A
bery61@gmail.com

 

Denisa Kertésová, Dis. art.
HUV
kertesova@sgymlc.sk
  Mgr. Peter Vinarčík
INF
vinarcik@sgymlc.sk
 

Mgr. Kataríma Molnárová
CHE
molnarova@sgymlc.sk

 

Mgr. Linda kovacsová
SJL - DEJ
kovacsovalinda@sgymlc.sk

 

Bc. Lali Kymanová Lordkipanidze
ANJ
kymanova@sgymlc.sk

 

Mgr. Michal Klein
TSV - GEG
klein@sgymlc.sk

 

Noah Johnson
ANJ