Adresa: Súkromná základná škola, Gemerská cesta č.1, 98401 Lučenec
IČO: 45024057
DIČ: 2022696324

Email: sekretariat@sgymlc.sk

 

Ing. Peter Kolbányi
Manažér školy
mobil:
0915 84 94 18
e-mail: kolbanyi@sgymlc.sk

 

PaedDr. Mária Pálešová
Riaditeľka školy
mobil:
0907309755
e-mail: palesova@sgymlc.sk