Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, Lučenec

ponúka pracovné miesto

učiteľa 1. stupňa základnej školy

na plný úväzok s nástupom od 01. 09. 2020.

 

Požiadavky: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky: pozitívny vzťah k deťom, kreativita, ochota spolupracovať, príjemné vystupovanie, organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita, digitálne zručnosti.

 

Žiadosť o zamestnanie, životopis, kópie dokladov o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec alebo na mailovú adresu palesova@sgymlc.sk. Bližšie informácie na telef. čísle 0907 309 755.