Súkromná základná škola Lučenec

 

Ako u nás zvoní na hodiny?

1. hodina 7:50 - 8:35
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:50 - 10:35
4. hodina 10:45 - 11:30
5. hodina 11:40
- 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:50 - 14:35
8. hodina 14:40
- 15:25
 
AKTUALITY

Nové web stránky

/galeria/2019_2020/Predprvacke_stretnutie/DSC02768.JPG

Predprvácke stretnutie

V sobotné dopoludnie 27. 6. 2020 sa naši budúci prváčikovia zišli na predprváckom stretnutí na SZŠ. Privítali ich p.učiteľky a p. vychovávteľky, ktoré im pripravili zábavné úlohy a športové hry.Želáme našim budúcim prvákom, aby si ešte užili 2 mesiace prázdnin a tešíme sa na nich v novom školskom roku. Fotky

galeria/2019_2020/Dopravna_vychova_/DSC02681.JPG

Dopravná výchova

Vo štvrtok 25.6. sme si spríjemnili slnečné popoludnie v ŠKD aktivitami na dopravnom ihrisku.
Pri príprave, sa aktívne zúčastnili aj deti zo ŠK, s výdatnou pomocou pána školníka.
Deti si overili svoje vedomosti z dopravnej výchovy a zručnosti jazdou na kolobežkách a bicykloch.Zážitkové učenie je najlepší spôsob ako priblížiť deťom realitu bežného života. Fotky

/galeria/2019_2020/Prezentacie/20200622_085528.jpg

Záverečné prezentácie žiakov

Fotky

Oznámenie o spôsobe hodnotenia žiakov Súkromnej základnej školy v Lučenci

Dokument pdf

Zápis do ZUŠ

/galeria/2019_2020/UCIME_SA_ONLINE/Hanka 1_A a Matus 3_B ku Dnu matiek.jpg

UČÍME SA ONLINE

Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti koronavírusu zastavilo na dlhšie obdobie život aj na našej škole. No neprestali sme sa vzdelávať a získavať nové vedomosti a zručnosti.

Naši pedagógovia sa aj v tomto „koronaobdobí“ neustále usilujú o tvorivé a zábavné učenie našich žiakov v domácom prostredí. So svojimi  usilovnými žiakmi pracujú prostredníctvom online vyučovania, pričom spoznávajú nové témy, prehlbujú a opakujú už spoznané, ale aj tvoria. K systematickej práci v domácom prostredí motivujú svojich žiakov aj formou interaktívnych prezentácií, nápaditých pracovných listov ale i zaujímavými zadaniami praktických úloh.

Neoddeliteľnou súčasťou domáceho učenia sa našich žiakov je interaktívny program ALF, v ktorom si žiaci zábavnou formou svoje vedomosti utvrdzujú, opakujú a overujú a tiež aplikácia ZOOM, vďaka ktorej sa prostredníctvom online videohovorov udržiavajú veľmi dôležité sociálne väzby medzi žiakmi navzájom ako i medzi žiakmi a učiteľmi.

Veľká vďaka, na tomto mieste patrí rodičom našich žiakov, ktorí sú v súčasnosti v pozícii „domácich učiteľov“ našimi najväčšími pomocníkmi.

Veríme, že spoločnými silami zvládneme toto neľahké obdobie a už čoskoro sa spolu všetci stretneme v našej milovanej škole. Všetci si už veľmi chýbame, spolužiaci spolužiakom, žiaci učiteľom a myslíme si, že aj učitelia žiakom....

KOMENTÁRE ŽIAKOV K UČENIU SA ONLINE:

Laura Virágh, 2.A: "Ráno vstanem, umyjem sa, oblečiem sa a pustím sa do učenia. Najradšej mám čítanie. Chýba mi učenie v triede. Chýbajú mi spolužiaci."

Lukáš Danko, 1.A: „Pani učiteľka nám každý deň posiela inštrukcie k úlohám a my si ich svedomito plníme. Máme dni, keď sa nám chce menej pracovať, ale stále všetko dobehneme. SME DOMA – chránime seba aj ostatných.“

Matej Baláž, 1.B: „Pani učiteľka Mili sa toho ujala úžasne a profesionálne. Tri krát do týždňa máme individuálne vyučovanie, len syn a pani učiteľka a dva krát do týždňa s celou triedou. Celkovo učenie formou online zvládame vďaka tomu oveľa lepšie, a aj keď nám ostanú úlohy na vypracovanie aj po vyučovaní, vie sa na ne lepšie sústrediť lebo je ešte "naštartovaný" z vyučovania.“

 

Martinko Halás, 1.B: „Prvé dva týždne učenia z domu boli náročné, ale mali sme veľkú, hlavne morálnu podporu od našej pani učiteľky Mili, za čo je patrí veľká VĎAKA. Maťko sa veľmi teší na online hodiny, s ktorými je teraz vyučovanie z domu oveľa ľahšie a hlavne vidí aj svojich kamarátov. ĎAKUJEME všetkým a prajeme si skorý návrat do školy :-).

Monika Mišíková, 1.B: " Mne sa to veľmi páči. "

Adamko Brada, 1.B: "Aj u nás sa pracuje.... Adamko sa každý deň nevie dočkať, kedy bude online hodina a nové úlohy v Alfovi."

Jakubko Galdík, 1.B: ,,Učím sa, aj keď sa mi veľmi nechce, radšej by som išiel do školy, chýbajú mi kamaráti.“

Nelka Kladivíková, 1.B: „Hodiny s pani učiteľkou Mili sa mi veľmi páčia a stále sa na ne teším. Robíme projekt na prvouke a celá trieda sa cez internet vidíme. Aspoň na seba nezabudneme. Škola a kamaráti mi veľmi chýbajú."

Nikolka Pálešová, 2.B: „Chýba mi škola, v škole ma to baví viac ako doma.“

Kika Pálešová, 5.A: „V škole sa mi učí lepšie, ale dá sa to zvládnuť. Už mi veľmi chýbajú spolužiaci, moja širšia rodina a aj učitelia.“

FOTOGALÉRIA Z UČENIA SA ONLINE:

INFORMÁCIE K PREBIEHAJÚCEMU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia predškolákov,

Nahliadnite do našej školy:          FOTKY/FOTKY        INFORMÁCIE      PREZENTÁCIA

Ponúkame Vám možnosť elektronického zápisu Vášho dieťaťa do našej školy. Po kliknutí na uvedený link jednoducho a rýchlo vypíšete prihlášku z pohodlia Vášho domova a jedným kliknutím odošlete našej škole. Po odoslaní prihlášky obdržíte potvrdzujúci mail. Zároveň Vás bude kontaktovať riaditeľka školy.

Elektronická prihláška (sprístupnená od 15. 4. 2020): https://szslucenec.edupage.org/register/

V prípade, že nie je pre Vás možné realizovať zápis elektronicky, ponúkame Vám možnosť osobnej návštevy školy bez prítomnosti detí v dňoch 15. a 16. apríla 2020 od 8:00 do 11:00 hod. Žiadame Vás o dodržanie nasledovných hygienických opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR: prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šatkou, šálom a pod., dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade (vonku aj vnútri), prekrytie rúk ochrannými rukavicami. Škola zabezpečí dezinfekciu priestorov, výmenu pier a dodržiavanie nariadených opatrení.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA ZŠ VYDANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

(zdroj: http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/:

Zápis do ZŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Predčasné zaškolenie žiakov

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

Veľkonočný pozdrav

Oznámenie o predĺžení prerušenia vyučovania

Riaditeľka Súkromnej základnej školy, Gemerská cesta č. 1 v Lučenci na základe oznámenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga vychádzajúceho z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúceho na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu zo dňa 24.3.2020, týmto predlžuje prerušenie vyučovania na Súkromnej základnej škole s platnosťou od 30.3.2020 až do odvolania.

PaedDr. Mária Pálešová, riaditeľka Súkromnej základnej školy

Vážení rodičia, milí predškoláci,

vzhľadom na celoplošné prerušenie vyučovania na školách až do odvolania rušíme konanie Dňa otvorených dverí a Zábavného dopoludnia na Súkromnej základnej škole.

Zároveň posúvame termín konania zápisu do 1. ročníka ZŠ na obdobie od 15. apríla do 30. apríla 2020. O forme konania zápisu a jeho prípadnom presnejšom termíne Vás budeme v dohľadnej dobe informovať.

S pozdravom a prianím pevného zdravia

PaedDr. Mária Pálešová
riaditeľka SZŠ Lučenec

Prerusenie vyucovania KORONAVIRUS

Mesiac kníh

Mesiac marec je známy svojim prívlastkom – „mesiac kníh". Knihy sú už od nepamäti neodmysliteľnou súčasťou života človeka. Sú nositeľom múdrosti. Do našej školy sme si preto pozvali ilustrátorku kníh p. Danišovú, ktorá žiakom porozprávala o svojej práci, o vlastnej tvorbe ilustrácií, ale aj o tom, aký význam má ilustrácia pre čitateľa Fotky

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia

presúvame termín Zábavného dopoludnia na SZŠ na 28. 03. 2020 (sobota) a Dňa otvorených dverí na 31. 03. 2020 (utorok). Konanie týchto podujatí v uvedených termínoch Vám potvrdíme najneskôr do 26. 03. 2020. Toto opatrenie sme uskutočnili na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, číslo: OLP/2405/84443 zo dňa 09.03. 2020. Za pochopenie ďakujeme.

 

DOD

Opatrenia pre spomalenie šírenia Koronavírusu

Opatrenia pre spomalenie šírenia  Koronavírusu

Deň otvorených dverí

/galeria/2019_2020/Skola_vola/1.jpg

ŠKOLA VOLÁ

Koncom februára k našim druhákom zavítali deti z MŠ Dr. Herza v Lučenci. Indiánsky deň si malí predškoláci zažili na hodinách telesnej výchovy, hudobnej výchovy či matematike. Predškoláci nielen cvičili, tancovali a spievali, ale aj počítali matematické príklady a spoznávali geometrické tvary v školskej lavici. Milé stretnutie s predškolákmi bolo i pre našich žiakov veľkým zážitkom. Fotky

/galeria/2019_2020/Karneval/IMG_6132.jpg

Karneval – CIRKUS

V našej základnej škole sa tohtoročný karneval niesol v duchu Cirkusu, ktorý deti inšpiroval k vytvoreniu rôznych masiek. Boli to tradičné i netradičné masky, ako napr. kúzelníci, šašovia, zvieratká, akrobatky, siláci, mímovia a rôzne iné   zaujímavé masky. Môžeme povedať, že deťom nápaditosť určite nechýbala. Ďakujeme rodičom za podporu a pomoc pri tvorbe masiek. Deti si počas karnevalu zasúťažili, zatancovali, kde naplno prejavili svoju šikovnosť a pohybovú zdatnosť. Počas celého karnevalu vládla zábava a dobrá nálada. Deti si určite zaslúžili sladkú odmenu, ktorou sa karneval ukončil. Tešíme sa na ďalšie karnevalové stretnutie budúci rok. Fotky

OZ Študent - 2% za 2019

/galeria/2019_2020/HK/18.jpg

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Dnes sme blahoželali k trom prvým postupovým miestam: Nikolke Pálešovej (próza) z 2.B, Radkovi Pachotovi (poézia) z 2.A triedy a Filipovi Korimovi (poézia) zo 4.A (minuloročný celoštátny víťaz).
Krásne druhé miesto získali: Ema Číčelová (1.A) a Martin Bari (3.A). K tretiemu miestu blahoželáme: Sáre Segečovej (2.A) a Viktórii Beranovej (3.A). Fotky

/galeria/2019_2020/Ples/ML2_6439_2048px.jpg

Ples Súkromných škôl

Dňa 7. 2. 2020 sa v priestoroch hotela Slovan konal 24. reprezentačný Ples Súkromných škôl v Lučenci. Jeho organizátorom bola tento rok Súkromná základná škola v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou. Slávnostnú atmosféru hneď na úvod vytvorili pedagógovia a žiačky SZUŠ krásnym hudobno - tanečným predstavením pod názvom „Rozprávka z cirkusu". Po krátkom privítaní a úderom na gong pán zriaďovateľ slávnostne otvoril ples a zábava mohla začať. Príjemným spestrením večera bolo vystúpenie hudobnej kapely Kord.
Aj tento rok nechýbala tombola, kde ceny venované našimi rodičmi, kolegami a známymi boli opäť veľmi zaujímavé. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať:

p. Becherovi – zriaďovateľ Súkromných škôl v Lučenci,
p. Mužilovi - firma Agro CS Slovakia,
p. Mužilovej - ambulancia plastickej chirurgie Privé Clinic,
rodine Šprohovej - firma Bioflame s.r.o.,
p. Garajovej – kadernícky salón B2B,
p. Galdíkovi – firma Raj dreva,
p. Barimu - spoločnosť Romantik fratelli,
rodine Kolbányiovej,
p. Janke a Ladislavovi Becherovcom,
rodine Kucejovej - firma Slovexpress,
rodine Molnárovej,
rodine Pálešovej,
rodine Budáčovej,
p. Socháňovej – kadernícky salón JAS,
p. Václavíkovej – v zastúpení spoločnosti Mary Kay,
p. Földimu - v zastúpení firmy LC Taxi,
rodine Johnson,
spoločnosti JUKOMED,
rodine Saxonove – firma DELIKÁT,
spoločnosti HYBMED,
spoločnosti LABORAMED.

Poďakovanie patrí aj majiteľom a personálu Hotela Slovan za kvalitnú spoluprácu a služby na vysokej úrovni. Fotky

galeria/2019_2020/Saliansky_Matko/1/82881218_514580539187010_1980896035685269504_n.jpg

Šaliansky Maťko

Naši žiaci opäť zabojovali v prednese povestí. Okresné kolo známej súťaže "Šaliansky Maťko" sa tento krát konalo vo Fiľakove. Chlapcom ďakujeme za ich svedomitú prípravu a Filipovi Korimovi blahoželáme ku krásnemu 2. miestu. Fotky

galeria/2019_2020/Viem_co_zjem/83895385_174354520520397_6626074118892552192_n.jpg

Viem čo zjem

Osvojenie si zásad zdravého životného štýlu v detskom veku je predpokladom dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti. Projekt „Viem, čo zjem" prichádza aj do našej školy, aby žiakov hravou formou motivoval k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporil ich záujem o pohybové aktivity.
Dňa 4.2. a 5.2. žiaci 3. ročníka, 4. ročníka a 5.ročníka absolvovali odborné prednášky s lektorom RÚVZ. Fotky

/galeria/2019_2020/Zimne_sportovanie_so_SZS/83067205_487859282150497_7553447271375831040_n.jpg

Zimné športovanie so SZŠ

V stredu 29.01. 2020 tesne pred ukončením prvého polroka sa žiaci 1. stupňa Súkromnej základnej školy zúčastnili zimného športovania. Toto športovanie v sebe zahŕňa športy ako lyžovanie, bobovanie a korčuľovanie. Každý jeden žiak si vybral šport, ktorý ho najviac baví a v tento deň si ho do sýtosti vychutnal. Lyžiari a bobisti trávili deň na svahu v Kokave a korčuliari zase na zimnom štadióne v Lučenci. Úspešný koniec tohto dňa nám prezradili spokojné a šťastné tváre našich žiakov. Fotjy

/galeria/2019_2020/SKD_v_1A/83888651_135286460948282_2426529112035164160_n.jpg

ŠKD v 1.A

Začiatkom nového roka v 1.A triede v ŠKD sa pracovalo usilovne, veselo a  hravo. Prebrali sme rôzne témy ako napr.:

1-      Starostlivosť o vtáčiky – Počas pobytu vonku sa deti v ŠKD postarali o vtáčiky. Priniesli im potravu, ktorú rozmiestnili vo vonkajšom areáli školy. Drevené kŕmidlá sme naplnili semienkami a umiestnili ich na priehľadné miesto. Veríme, že si na nich pochutnajú.

2-      Zimné športy - Aj keď sme si začiatkom januára nevedeli  vychutnať okamih radosti zo snehových vločiek, guľovačiek a stavaní snehuliakov my v ŠKD nesmútime a našu triedu sme si vyzdobili obrázkami, ktoré pripomínajú zasneženú krajinku v ktorej vidíme taktiež zimné športy. A ako sme si vyzdobili triedu, tak aj o pár dní nám krásne zasnežilo. Deti si užívali sneh aj na školskom dvore.

3-    Absolvovali sme posedenie pri čajíku. Posedenie pri čaji, obsahoval témy: pitný režim (čistá voda a bylinkové čaje). V triede sme si uvarili 3 druhy čajov- mätový, rumančekový a lipový. S deťmi sme rozoberali rôzne témy o tom ako vznikol čaju a výrobok z čajových listov. Aké bylinkové čaje poznáme a načo nám slúžia. Ukázali sme si ako tieto rastliny vyzerajú, ktorá časť sa zbiera a aké zdravotné problémy dokážeme vďaka týmto čajom zvládnuť. Väčšina z nich si čaj prisladila medom a citrónom. Deti ukázali aj svoje výtvarné schopnosti a spoločne sme vyrobili aj poháriky s čajom, ktoré zdobia naše nástenky v triede a na chodbe.

Fotky

 

Opäť výborné výsledky našich žiakov na Celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka ZŠ T5 2019

Reprezentačný ples

/galeria/2019_2020/Vianoce/1.JPG

Vianoce

Vianoce sú tie najkrajšie sviatky v roku, kedy sa stretáva rodina pri jednom vianočnom stromčeku, pri jednom štedrovečernom stole. Sviatky plné lásky a radosti. Azda najviac sa na Vianoce tešia deti, ktoré sa už nevedia dočkať darčekov. Jeden darček v podobe divadielka o bielych škriatkoch a ich kráľovnej si pripravili aj naši druháci. Toto divadielko sme boli zahrať všetkým deťom v MŠ Dr. Herza v Lučenci. Pani učiteľkám a deťom v MŠ sme popriali krásne vianočné sviatky a zároveň sme ich pozvali na návštevu do našej školy. Fotky

MY Novohradské noviny píšu o našej škole a o našich prvákoch

My Novohradské noviny str.1

My Novohradské noviny str.2

galeria/2019_2020/ryba.jpg

Veselé vianoce a šťastný nový rok 2020

Na Vianoce, keď svet stíchne,

nech vám Božie dieťa vdýchne

pokoj, radosť a posilu,

nielen v túto svätú chvíľu,

ale taktiež v novom roku,

nech vás vedie v každom kroku

 

Veselé vianoce a šťastný nový rok 2020

Vám prajú žiaci a pedagógovia Súkromnej základnej školy.

 

/galeria/2019_2020/Saliansky_Matko/1.JPG

Šaliansky Maťko

V pondelok 9. decembra nás naši žiaci 2. až 5. ročníka vtiahli do tajomného sveta povestí, ktorými v nás prebudili záujem o dávnu minulosť našej krajiny. Aj o tom sú príbehy, ktorými žiaci zabojovali o postup do okresného kola v prednese slovenskej povesti pod názvom „Šalianky Maťko".
Žiaci súťažili v dvoch kategóriách a postup si spomedzi silnej konkurencie svojim prednesom vybojoval Matúš Koreň a Filip Korim. Srdečne blahoželáme. Fotky

/galeria/2019_2020/Mikulas/DSC01731.JPG

Mikuláš v škole

„ Mikulášku dobrý strýčku pripravili sme si pre teba pesničku." Týmito slovami privítali v piatok 6.12. Svätého Mikuláša na pôde našej školy žiaci 5. ročníka. Svätý Mikuláš spolu s anjelom vniesol medzi školské lavice predvianočného ducha.
Od rána sa deti tešili na jeho príchod, ako aj na možnosti zaspievať mu pesničku, či zarecitovať básničku, ktorú si pre neho pripravili. Za odmenu dostali od Mikuláša a anjela sladký balíček. Fotky

/galeria/2019_2020/Sukromna_zakladna_skola_v_Opatovej_sa_hrdi_najlepsim_recitatorom/IMG_20191115_143013.jpg

Súkromná základná škola v Opatovej sa hrdí najlepším recitátorom

Štvrták Filip Korim si vyrecitoval v celoslovenskej recitačnej súťaži Timravina studnička v I. kategórii krásne 1. miesto. Konala sa u nás v Lučenci dňa 15.11.2019. Filip bodoval s príbehom Prečo kohút naháňa sliepky od Jozefa Mokoša. Na súťaž ho pripravovala pani učiteľka Mgr. Marcela Janštová.
To, že je Filip vynikajúci recitátor potvrdil aj minulý školský rok. V celoslovenskej súťaži Šaliansky Maťko tiež vybojoval 1. miesto v 1. kategórii. A do tretice, postup na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín.
Tešíme sa s ním a prajeme mu ešte veľa recitačných úspechov. Fotky

/galeria/2019_2020/TVAT/20191029_085953.jpg

Týždeň vedy a techniky 2019

Prvý novembrový týždeň (od 4.11 do 8.11. 2019) sme už tradične venovali poznávaniu a vede. Týždeň vedy a techniky bol aj tento školský rok bohatý na rôzne aktivity, v rámci ktorých žiaci 1. ročníka navštívili Mestskú knižnicu v Lučenci, kde boli slávnostne pasovaní za nových čitateľov. V Novohradskom osvetovom stredisku si prváci, spolu so žiakmi 2. ročníka, vyskúšali aj tvorbu vianočných ozdôb z hliny. Žiaci všetkých ročníkov SZŠ sa zúčastnili Filmového festivalu s ekologickou tematikou Ekotopfilm, ktorý sa v meste Lučenec konal po prvý krát. Štvrtáci a piataci si tiež vyskúšali „ryžovanie" zlata. Počas tohto týždňa sme navštívili aj Hrad Modrý Kameň, kde si žiaci okrem prehliadky Múzea bábok a hračiek, mali možnosť nielen bábku vyrobiť ale si aj vyskúšať prácu bábkohercov v bábkovom divadle. Tretiaci, štvrtáci a piataci navštívili Synagógu v Lučenci, kde si pozreli výstavu Terakotovej armády. A na záver týždňa žiaci 1. až 4. ročníka postavili v školskej záhrade Hmyzí hotel. Fotky
Mgr. Milena Kováčová Adamovová

/galeria/2019_2020/Vybijana/20191029_085953.jpg

Vybíjaná

Dňa 29.10.2019 sa mladší žiaci SZŠ zúčastnili okresného kola vo vybíjanej na ZŠ L. Novomeského. Účasť družstiev bola bohatá. Pred zápasom sa družstvá rozdelili na dve skupiny A a B. Zápasy sa začali podľa rozpisu o 9:00 hod. Žiaci zo SZŠ predviedli celkom dobrý výkon, no na víťazstvo to však nestačilo. Boli ocenení pamätným diplomom za účasť na okresnom kole vo vybíjanej. Fotky

25. výročie Súkromného gymnázia

galeria/2019_2020/Prijimanie_prvakov_a_novych_ziakov_do_ziackeho_cechu_/DSC01552.JPG

Prijímanie prvákov a nových žiakov do žiackeho cechu

22. október 2019 bol výnimočný pre prvákov a nových žiakov našej školy. Spolu s rodičmi na nich čakalo mestečko „Poznajkovo" v ktorom ich privítali „ veľkí štvrtáci". Žiaci z 1. A. a 1. B. hravo zvládli prečítať písmená, slabiky, číslice a zaspievali aj krásne piesne.
Nakoniec spoločne zložili slávnostný sľub a boli všetci pasovaní do „žiackeho cechu" našej súkromnej základnej školy. Držíme im palce, aby sa im v škole darilo každý jeden deň. Fotky

galeria/2019_2020/Timravina_studnicka/72178497_432811697352580_5105920931813916672_n.jpg

Timravina studnička

14.10. 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese prózy - Timravina studnička. Najlepší recitátori z jednotlivých tried súťažili v školskom kole o postup na okresné kolo.


I .kategória – Alison Spodniaková 1.B , Michaela Badíková, Ema Bahledová, Matúš Koreň 2.A, Lucia Franeková, Kiara Ráczová, Nikola Pálešová, Natália Kolbányiová 2.B, Viktória Beranová 3.A, Lesia Belková 3.B, Lenka Bahledová, Tamara Fehérová, Filip Korim 4.A.


II. kategória – Sofia Lékeová, Sara Žilová, Natália Dúbravická, Martin Mlynarčík, Andreas Engler 5.A.
I. kategória : 1. miesto – Filip Korim
2. miesto - Matúš Koreň
3. miesto - Natália Kolbányiová

II. kategória : 1. miesto - Martin Mlynarčík
2. miesto – Sofia Lekeová, Sara Žilová, Natália Dúbravická
Recitátori z prvých miest postúpili na okresnú súťaž. Všetkým recitátorom gratulujeme za ich výborné recitačné výkony.

Na okresnej súťaži 17.10. 2019 sa Filip Korim umiestnil v I. kategórii na krásnom 1. mieste. Postupuje na celoslovenskú súťaž Timravina studnička, ktorá bude u nás v Lučenci 15. 11.2019. Gratulujeme mu a držíme palce. Fotky

/galeria/2019_2020/gastany.jpg

Zber gaštanov

Rovnako ako po minulé roky sme sa aj tento rok zapojili do zberu gaštanov. Pekné počasie priam lákalo na jesenné vychádzky do prírody . Deti spojili príjemné s užitočným a tak sa im podarilo nazbierať množstvo gaštanov pre Poľovnícke združenie – Počúvadlo.

/galeria/2019_2020/Rodinne_hry/20191009_161736.jpg

Rodinné hry

V stredu 09.10.2019 sa na školskom dvore SZŠ stretli učitelia, vychovávatelia, rodičia a deti na druhom ročníku „Rodinných hier", ktorým zmyslom je podporiť nielen spoluprácu medzi školou a rodičmi ale aj medzi rodičmi a deťmi. Štyri tími sa postupne vystriedali pri hraní štyroch tímových hier ( Naháňačka snehová guľa, Dobýjanie hradu, Čínsky futbal a Plachtová prehadzovaná). Pekné počasie, dobrá nálada a smiech detí prispeli k tomu, že všetci odchádzali domov spokojní. Fotky

/galeria/2019_2020/OCAP/received_1673687699428477.jpeg

OČAP

Žiaci 1. stupňa SZŠ sa v rámci cvičenia v prírode zúčastnili vychádzky v okolí školy. Následne sme sa na školskom ihrisku hravou formou dobre zabavili na stanovištiach. Fotky

/galeria/2019_2020/Mesiac_ucty_k_starsim/71109366_397583184221633_2387882468024778752_n.jpg

Mesiac úcty k starším

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."
Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť našich seniorov. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľudom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku – bez rozdielu veku.
Tak, ako po minulé roky aj tento rok – dňa 04.10.2019 sme nezabudli na našich milých starých rodičov. Ako prejav úcty a vďaky si žiaci Súkromnej základnej školy pod vedením vychovávateliek v ŠKD pripravili darčeky. Keďže bol tento deň venovaný výnimočným ľuďom, ktorým v živote za veľa vďačíme, musel sa aj výnimočne začať. Do školského klubu zavítali starí rodičia, ktorí si mohli pozrieť SZŠ, kde sa ich vnúčatá vzdelávajú. Deti SZŠ pripravili pre starých rodičom prehliadku budovy školy. Taktiež ukázali tvorby, ktoré stihli od septembra spraviť pod vedením pedagógov a vychovávateliek. Keď školský zvonec ohlásil koniec, z ŠKD vychádzali starí rodičia, ktorým sa na tvárach zračila hrdosť i dojatie nad šikovnosťou ich vnúčat a prácou pani učiteliek a vychovávateliek. Fotky

/galeria/2019_2020/EDL/prvaci.JPG

Európsky deň jazykov

Dňa 26. 09. 2019 sa žiaci našej SZŠ zapojili do akcie Európsky deň jazykov (EDL).
Žiaci boli prostredníctvom prezentácie oboznámení s históriou, symbolikou a mottom EDL. Vypočuli si ukážky pozdravov aj známych rozprávok v niektorých európskych jazykoch (najmä v jazykoch našich bezprostredných susedov a jazykoch, ktoré sa deti na našej SZŠ učia).
Mohli si pozrieť aj suvenírové predmety z rôznych európskych miest a krajín.
V závere podujatia si každý ročník vytvoril plagát venovaný EDL. Fotky

/galeria/2019_2020/otvorenie_skolskeho_roka/P1030593.JPG

Otvorenie školského roka 2019/2020

Dňa 2. septembra 2019 sa na Súkromnom gymnáziu, Súkromnej základnej škole a na Súkromnej základnej umeleckej škole slávnostne otváral školský rok 2019/2020. Za prítomnosti zriaďovateľa, riaditeľov, pedagógov, žiakov a ich najbližších si prítomní popriali veľa šťastia do nastávajúceho obdobia, veľa trpezlivosti, pevnej vôle a ctižiadostivosti v práci a veľa pekných nových zážitkov. Zvládnime ho teda spoločne všetci najlepšie, ako vieme. Fotky

Otvorenie školského roku 2019/2020