Vážení rodičia,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling vychádzajúci z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúceho na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu, predlžuje prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach s platnosťou od 30.3.2020 až do odvolania.

Aj napriek prerušeniu prezenčnej formy vyučovania, umelecké vzdelávanie na našej škole bude prebiehať dištančnou formou . V indivduálnej forme vyučovania budú učitelia kontaktovať svojich žiakov a dohodnú si spôsob výuky v jednotlivých predmetoch . V skupinovej forme vyučovania - výtvarný, literárno - dramatický a tanečný odbor - budú učitelia vyučovať cez mailovú alebo facebookovú komunikáciu formou videí, linkov a rôznych materiálov.

Pre tých, ktorí chcú pracovať viac, budú na webovej stránke našej školy pod záložkou UČÍME SA ONLINE pravidelne zverejňované rôzne príspevky.

Dúfam, že sa nám toto ťažké obdobie podarí spoločne prekonať a čoskoro sa uvidíme na našej škole.

Denisa Kertésová, DiS.art.

riaditeľka SZUŠ

Hudobný odbor

Výtvarný odbor

Tanečný odbor

Lietrárno-dramatický odbor